ศูนย์ช่วยเหลือการเรียนและประชุมออนไลน์

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆได้

รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนแล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนแล้ววันนี้ สนใจเป็นส่วนหนึ่งในสถาศึกษาที่มีคุณภาพ และพวกเราพร้อมดูแลบุตรหลานของพวกท่านอย่างภาคภูมิและเต็มความสามารถจากบุคลากรที่มีคุณภาพและการันตีความประสบความสำเร็จของนักศึกษาที่จบ

ศูนย์ช่วยเหลือกู้วิกฤตไวรัสโควิด 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีมาตราการและนโยบายให้การช่วยเหลือในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ตามนโยบายของภาครัฐ

สำหรับนักศึกษา

อาจารย์และบุคลากร

ประชาชนทั่วไปSORRY, NOT FOUND ANYTHING

You Can Try Another Search...

« « Or Return to the Home Page